Waar

Doorniksesteenweg 77
8580 Avelgem

In 2017 vierde de brandweer in Avelgem haar 75-jarig bestaan. Het moment om het brandweererfgoed van onder 't stof te halen, vond de Avelgemse brandweer. In samenwerking met heel wat lokale partners werden uniformen, wagens, foto's en filmmateriaal getoond tijdens een verrassende jubileumviering.

De verwoestingen tijdens 1940-1945 vormden de aanleiding voor de oprichting van een brandweerpost in Avelgem. 5 juni 1942 geldt als de officiële startdatum van het korps. In volle oorlogsjaren zocht de secretaris van de gemeente naar vrijwilligers voor de brandweer.

De 75ste verjaardag werd in stijl gevierd tijdens een evenement op 1 juli 2017. Oude (en nieuwe) uniformen en interventiekledij werden van onder het stof gehaald tijdens een modeshow. De kledij werd door brandweermannen geshowd, en van de nodige uitleg voorzien. Zo werd vermeld uit welke periode de uniformen dateren, voor wat ze werden gebruik, enz. Ook enkele oude Avelgemse brandweerwagens werden opgeknapt en tentoongesteld.

De geschiedenis van de brandweer werd samengebracht in een videoprojectie, gemaakt in samenwerking met Spacemakers. Dit videocollectief, deel van het plaatselijke Jeugdhuis Krak, verwerkte oude foto's en filmfragmenten in een videomontage. De montage werd doorheen de avond geprojecteerd op de gevel van CC De Spikkerelle.

Aandacht voor erfgoed

Het project werd als aanleiding gebruikt om het aanwezige erfgoed in - en buiten - de kazerne te inventariseren. Foto- en beeldmateriaal werd gedigitaliseerd. Er werd hiervoor ook samengewerkt met GOKA, de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Avelgem.

Het project 75 jaar brandweer in Avelgem werd financieel ondersteund door erfgoed zuidwest.

Overzicht

Subsidies Erfgoedproject

Zuidwest geeft financiële ondersteuning aan erfgoedprojecten die de begrippen samenwerking of vernieuwing centraal zetten. Met de steun aan dergelijke projecten willen we de samenwerking tussen cultureel-erfgoedzorgers binnen en buiten hun sector bevorderen.

Kom meer te weten over onze erfgoedsubsidies