Erfgoedsubsidies

Zuidwest geeft financiële ondersteuning aan erfgoedprojecten die de begrippen samenwerking of vernieuwing centraal zetten. Met de steun aan dergelijke projecten willen we de samenwerking tussen cultureel-erfgoedzorgers binnen en buiten hun sector bevorderen. 

Je kan subsidies aanvragen voor een project rond lokaal of regionaal cultureel-erfgoed. Dit kan een project zijn rond materieel erfgoed (objecten) of immaterieel erfgoed (tradities, volksverhalen, liedjes, ambachten). Zuidwest kan geen subsidies geven voor projecten rond onroerend erfgoed (gebouwen). 

Heb je een leuk idee? Wil je je erfgoed naar buiten brengen? Contacteer ons gerust. Hoe kan je dit op een leuke manier doen met respect voor het erfgoed? Hoe schrijf je een onderbouwde subsidieaanvraag? Zuidwest denkt graag met je mee en helpt je om je idee op papier te zetten. 

Interesse? Kom meer te weten over onze erfgoedsubsidies. 

Impulsondersteuning cultuur

Zuidwest ondersteunt regionale cultuurprojecten die velerlei kunnen zijn. Denk aan locatieprojecten, participatieve trajecten,… van die grootorde dat het project door één cultuurhuis of organisatie moeilijk te dragen is. Het gaat over éénmalige, exceptionele formats met minstens een bovenlokale uitstraling die meerwaarde en impact genereren voor het bovenlokale culturele veld en voorbeeldprojecten zijn. Een reguliere abonnements(podium)voorstelling wordt dus niet in aanmerking genomen.

Interesse? Kom meer te weten over de impulsondersteuning.

Subsidies buiten Zuidwest

Naast de subsidies die Zuidwest aanreikt, zijn er altijd subsidies van andere organisaties waarbij je te rade kan gaan. Deze subsidies kunnen variëren van kleinere budgetten voor eenmalige eendaagse evenementen tot grote budgetten voor meerjarige trajecten. 

Interesse? Kom meer te weten over subsidielijnen van andere organisaties.

Logo Zuidwest

Steunt Zuidwest jouw project? Vermeldt dan zeker ons logo wanneer je je project communiceert.

Contacteer ons voor vragen rond onze subsidiemogelijkheden.

20211129 Kortrijk Erfgoed Zuidwest Personeel Triene Vandenbussche Klein

Triene
Vandenbussche

Erfgoedcoördinator
20211008 Kortrijk Erfgoed Zuidwest Personeel Marnix Theys

Marnix
Theys

Algemeen coördinator