60 000 UiTPAShouders
2 000 000 Gespaarde UiTPASpunten
460 UiTPASorganisatoren