58 000 UiTPAShouders
1 900 000 Gespaarde UiTPASpunten
460 UiTPASorganisatoren