60 000 UiTPAShouders
2 500 000 Gespaarde UiTPASpunten
510 UiTPASorganisatoren