68 000 UiTPAShouders
2 000 000 Gespaarde UiTPASpunten
500 UiTPASorganisatoren