Zuidwest is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met een Raad van Bestuur waarin de deelnemende gemeenten zetelen. De werking wordt opgevolgd door het Dagelijks Bestuur.

Agenda voor beleidsmakers

Hier kan je de agenda terugvinden met o.a. data van de werkgroepen (bibliotheken, programmatoren cultuurcentra, vrijetijdscoördinatoren), stuurgroep UiTPAS, persmomenten, vormingen, events, ...