Bovenlokale cultuurwerking Zuidwest

De bovenlokale cultuurwerking Zuidwest is de culturele verbinding tussen de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem die samen de ambitie hebben om culturele ontwikkelingen te stimuleren die de mogelijkheden van elke afzonderlijke gemeente overstijgen, de culturele kwaliteit van de regio op te tillen en een eigen profiel te ontwikkelen op basis van de kenmerken van de regio en zo in te werken op het cultureel imago. 

Zuidwest is een partner in regionale en professionele samenwerking rond cultuur, cultureel erfgoed én UiTPAS en deelt met de steden en gemeenten de missie om in 2025 een regio te zijn waar intens wordt samengewerkt, over de grenzen van gemeenten en sectoren, met de bedoeling onze positie als culturele en creatieve regio te versterken en een toekomst te verzekeren voor bestaand en nieuw creatief talent.

Zuidwest verbindt, faciliteert en verduurzaamt het bovenlokale culturele veld en fungeert hiervoor als radar, voedingsboden en platform voor de streek met de bedoeling deze verder te ontwikkelen tot een culturele creatieve regio. 

Erfgoedcel Zuidwest

Erfgoed Zuidwest is de erfgoedcel voor de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Als burger, vereniging, bedrijf of gemeente kan je bij Erfgoed Zuidwest aankloppen voor advies in de zorg voor en ontsluiting van roerend en immaterieel cultureel erfgoed. Met projecten, labo's en acties willen we, met iedereen die erfgoed een warm hart toedraagt, het diverse erfgoed in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem doen leven en beleven.

Vlaanderen telt ondertussen al 27 erfgoedcellen. Benieuwd wie ze zijn en wat ze doen? Ontdek het hier, het startpunt voor al wie op zoek is naar een erfgoedcel in de buurt!

Erfgoed Zuidwest werkt rond cultureel erfgoed. Dit is roerend cultureel erfgoed en immaterieel cultureel erfgoed. Onroerend erfgoed (monumenten, archeologische sites en historische landschapselementen) vormt het actieterrein van de zusterorganisatie Leiedal

Als kleine cel met professionele erfgoedwerkers is een erfgoedcel er voor het lokale erfgoedveld. Zij beheert geen erfgoed, maar ondersteunt vrijwillige en professionele erfgoedwerkers in de dagelijkse zorg en in de ontsluiting van het roerend en immaterieel erfgoed van hun gemeente en streek. Ze is er evenzeer voor zij die soms eerder toevallig met erfgoed in contact komen en slaat de brug naar nieuwe partners en een breder publiek. Met projecten voor de schermen, maar nog veeleer met een begeleidende rol, véélal achter de schermen, duwt ze mee aan de kar.

Erfgoed Zuidwest werkt aan een betere lokale zorg voor het erfgoed. Dit onder andere door een focus op digitalisering, depotwerking, begeleiding en vorming van erfgoedwerkers, maar ook met aandacht voor niet-erfgoedorganisaties. We brengen het erfgoed in Zuid-West-Vlaanderen in kaart en helpen mee bij het registeren, bewaren, digitaliseren en ontsluiten van zowel erf- als zwerfgoed*. Met kerkfabrieken, scholen en bedrijven wil de erfgoedcel aan de slag om, naast registratie en het toedienen van de nodige zorg, het erfgoed ook te gebruiken als basis voor nieuwe creaties.

De erfgoedcel werkt toe naar een breder publiek. Via nieuwsbrief, website en de UiTcommunicatiemiddelen brengt zij het brede publiek op de hoogte van wat er op vlak van erfgoed reilt en zeilt. Hoogtepunt daarbij vormt een jaarlijkse inzet op Erfgoeddag, maar ook nieuwe initiatieven komen op je af. Zo wil de cel inzetten op thema’s zoals religieus erfgoed, digitalisering en het erfgoed van ondernemers,… om maar een paar accenten te noemen. Basis voor dit alles is een sterk netwerk van erfgoedvrijwilligers, - professionelen en -geïnteresseerden die een hoop expertise schuilhouden. Deze expertise maakt erfgoed zuidwest bekend via een digitale erfgoedgids, samen met informatie over aanwezige collecties en tradities. Voor ontmoeting en uitwisseling tussen de vele erfgoedspelers nodigt de erfgoedcel iedereen uit naar de erfgoedlabo’s en –cafés. Dit alles moet uitmonden in een brede erfgoedreflex, een streek waar erfgoed leeft en beleefd wordt.

Onze beleidsnota's

Ontdek hier de cultuurnota. Het geeft je een blik op de werking van de bovenlokale cultuurwerking Zuidwest in de periode 2020-2025.

Ontdek hier de erfgoednota in de periode 2021-2026.

Vragen? Contacteer ons