Foto: copyright Jonas Verbeke

Wie kan aanvragen?

De aanvragers zijn cultuurhuizen in de breedste zin van het woord. Dit kunnen gemeentelijke cultuurcentra zijn of bibliotheken maar evenzeer een private culturele actor of culturele vereniging. Een voorwaarde is dat er minimum 3 samenwerkende partners cultuurhuizen uit minstens 3 verschillende gemeenten in de regio voor het project de handen in elkaar slaan.

Welke ondersteuning bieden we?

We onderscheiden verschillende wijzen van ondersteuning nl. communicatief, financieel of een combi. We ontwikkelen samen een communicatieplan en implementeren het waarbij we de Zuidwest-communicatiekanalen maximaal inzetten. We ondersteunen met een klassieke dotatie of werken op basis van risicodekking. Uit onze gemeentelijke middelen hebben we hiervoor jaarlijks € 10.000. Maar bij voorkeur gaan we co-creatief te werk. Impulsondersteuning is immers steeds maatwerk. Zuidwest is dan ook graag betrokken vanaf het moment van aanvragen tot de uitvoering van het project.

Extra

Het project is steeds een UiTPASactiviteit waarbij we samen zoeken naar unieke omruilvoordelen met de bedoeling het project ook ingang te laten vinden bij de UiTPASsers in de regio.

Wanneer aanvragen?

Wij zijn flexibel maar minstens 5 maand voorafgaand aan de uitvoering van het project is nodig om het co-creatieve proces tot een goed einde te brengen.

Hoe aanvragen?

Bezorg ons per mail (info@zuidwest.be) een beknopt projectdossier met alle inhoudelijke info en het opzet van het project, een oplijsting van de samenwerkende partners en de beschrijving van de samenwerking, een realistische budgettering en de concrete vraag naar de verwachtingen t.a.v. Zuidwest.

Beslissing

Zuidwest gaat in gesprek met de aanvrager en een externe jury beoordeelt het project. De raad van bestuur van Zuidwest neemt finaal de beslissing.

Uitvoering

Bij financiële ondersteuning kan gewerkt worden met een voorschot waarbij het resterende saldo wordt betaald na voorlegging van de integrale afrekening (incl. Bewijsstukken).

Vragen? Contacteer ons

20211008 Kortrijk Erfgoed Zuidwest Personeel Marnix Theys

Marnix
Theys

Algemeen coördinator