Fluvia: 1 zone, 14 gemeenten, 17 posten

Met de brandweerhervorming smolten de gemeentelijke brandweerkorpsen in Zuid-West-Vlaanderen samen tot één zone, waarbinnen over de grenzen heen wordt samengewerkt. Hulpverleningszone Fluvia omvat veertien gemeenten en zeventien posten.

Binnen de zone bouwen de gemeenten Deerlijk en Anzegem samen aan een nieuwe brandweerkazerne. De huidige kazernes voldoen immers niet meer aan de noden. De verhuis naar een nieuwe kazerne brengt de vraag met zich mee wat er met 'het erfgoed' van de oude kazernes moet gebeuren, niet alles kan immers mee verhuizen.


Registreren en keuzes maken

Binnen het project Digitalisatoren 2018 werden de eerste registraties uitgevoerd in de kazerne van Vichte. in de collectie kunnen we een onderscheid maken tussen objecten verbonden met interventies: oude pompen, uniformen, communicatieapparatuur, enz. en objecten verbonden met de activiteiten van het brandweerkorps: foto's van het korps, trofeeën van brandweersamenkomsten, enz. Zo'n 200 objecten werden geregistreerd. Elk object werd gefotografeerd, kreeg een nummer, werd opgemeten en beschreven. Deze gegevens worden ingevoegd in de erfgoeddatabank erfgoedinzicht. In december 2018 werden de vrijwilligers van de kazerne Deerlijk begeleid bij de registratie van hun erfgoed. De collecties zijn online te bekijken via Erfgoedinzicht.

De registraties vormden daarnaast een eerste stap in 'keuzes maken'. Wat verhuist mee naar de nieuwe kazerne? Welke objecten zijn van belang voor de gemeente? Welke objecten hebben een bovenlokaal belang? 

Overzicht