Om (van) te houden is een tentoonstelling over verzamelingen die van 15 februari tot 13 maart 2020 in het Stadsmuseum van Menen te bezoeken was. Het project vertrok vanuit de vragen 'Waarom worden bepaalde objecten verzameld, en doorgegeven aan toekomstige generaties?' en 'Waarom verzamelt de stad Menen deze objecten?', maar ook 'Wat betekent de collectie vandaag nog, en wat roept ze op bij de bevolking?'.

Het project vertrok vanuit een participatief traject met de inwoners van de stad. De tentoonstelling ‘Om (van) te houden’ bracht uiteindelijk vier elementen samen rond het thema ‘verzamelen’: de inventaris van de cafés van Menen, Lauwe en Rekkem, de artistieke verzamelingen van Lies Caeyers, verzamelaar Bert Seghers en de stedelijke collectie van de stad Menen.

De Inventaris can de cafés van Menen, Lauwe en Rekkem

In een traject in aanloop van de tentoonstelling werd een participatief traject opgezet waarbij inwoners samenwerkten, in een openbare facebookgroep, aan een inventaris van alle cafés van Menen, Lauwe en Rekkem. De groep telde al snel honderden leden, dagelijks verschenen verschillende foto’s, anekdotes en herinneringen online. Een houten kist met fichekaarten en audio opnameapparatuur, ging op tournee langs een aantal cafés. Zo werden verhalen verzameld. In de tentoonstelling werde de verhalen, enkele naslagwerken en de verhalen gedeeld. Een video en collage toonden de foto's en hun commentaren. De uiteindelijke lijst van cafés - zo'n 10 meter lang en 1 meter breed - werd op de binnenkoer van het museum tentoongesteld.


De artistieke verzamelingen van Lies Caeyers

Het werk van de Gentse kunstenares Lies Caeyers omvat artistieke interpretaties van vaak eigen verzamelingen, wat zich uit in beeldend werk. Haar werk en bijkomend onderzoek werd in tekst en beeld weergegeven in de tentoonstelling. Van kabinetstukken en 3D-geprinte afgietsels van haar eigen lichaam tot een tafel met honderden kleine voorwerpen en een verzameling plastic verpakkingsmaterialen.

Verzamelaar Bert Seghers

Bert Seghers is verzamelaar van potloden, en presenteerde voor eerst zijn erg uitgebreide collectie in het stadsmuseum. Dat gebeurde fysiek, maar ook aan de hand van een video waarin de passie van Bert onderworpen werd aan één van dé vragen die de hele tentoonstelling opriep: ‘waarom verzamelen we, en welke keuzes maken we daarin?’.

Stedelijke collectie stad Menen

De stedelijke collectie van de stad omvat kunstwerken, maar ook heel wat andere objecten. De collectie bevat naast een grote collectie beeldende kunst uit Menen (Yvonne Serruys, Georges Dobbels, Johan Tahon, Alfred Wallecan, enz.) ook historische objecten, archeologische vondsten en een heemkundige collectie. Een selectie van de collectie werd – in een geënsceneerde opstelling zoals ze in het depot stond – getoond. Vooral de diversiteit van de collectie werd zo beklemtoond. De hoofdvraag in die ruimte was: ‘wat moet een gemeenschap bewaren, en wat vertelt deze verzameling over de Stad Menen?’.

Het project 'Om (van) te houden' werd financieel ondersteund door erfgoed zuidwest.


Overzicht