Constant Vansteenkiste (1869-1948) was een vernieuwer binnen de vlasindustrie. Afkomstig uit Wevelgem, heeft hij samen met zijn broer 51 patenten op zijn naam staan. In 2019 was het 150 jaar geleden dat Constant geboren werd. Naar aanleiding van deze verjaardag organiseerde heemkring Wibilinga - in samenwerking met heel wat partners - een jaar vol herdenkingsactiviteiten.

Constant Vansteenkiste is onlosmakelijk verbonden met de vlassector. Zijn grootste verdienste lag in het ombuigen van het vlasambacht naar de vlasnijverheid. Het harde manuele labeur werd omgebogen tot machinewerk. Daarnaast was hij pionier in het warmwaterroten en lag hij aan de basis van de eerste elektriciteit in Wevelgem.

Gedurende het herdenkingsjaar werden via een resem aan activiteiten heel wat partners betrokken.

  • Wevelgemse ouders op Nacht van de geschiedenis i.s.m. Het Davidsfonds
  • Erfgoedwandeling In het spoor van de Vansteenkistes - De wandeling gaat langs de belangrijkste plaatsen in het Wevelgemse leven van de Vansteenkistes.
  • Vlas à vélo i.s.m. Texture - Een fietstocht langs belangrijke vlaslocaties met verhalen over vlastransport, vlashandel, over hard labeur en het feesten.
  • Toneel Van Vlas en van Menschen i.s.m. Wevelgemse toneelkringen - De toneelvoorstelling geeft je een schets van de vlaswereld in de jaren 30.
  • Streetart i.s.m. BAT - In samenwerking met BAT (Jeugdclub Ten Goudberge) werd een hedendaagse invulling gegeven aan een octrooitekening. Deze schilderijen werden aangebracht aan de Leie, onder de brug snelweg E403.
  • Openluchtvoorstelling filmvoorstelling De Vlaschaard - De conflicten tussen vader en zoon over het zaaien van vlas zijn het onderwerp van deze Belgische film. In augustus werd ze op groot scherm getoond.
  • Smidse Vanmaercke: bakermat van ontwerpen vlasbewerkingsmachines - Tijdens de braderie werd je terug gekatapulteerd in de smidse en het werkhuis van Joseph Vanmaercke, anno 1900.
  • Inhuldiging herdenkingsplaat Constant en Joseph Vansteenkiste - Herdenkingsplaat ter herdenking aan de verdiensten van de gebroeders Vansteenkiste, met lezing door Adriaan Linters.
  • Dubbeltentoonstelling Vlas in beweging en Constant Vansteenkiste - Tentoonstelling in de bibliotheek met foto's van de Franse fotograaf Michel Monteaux en een tijdslijn van Constant Vansteenkiste. De monografie 100 jaar site Vansteenkiste op de Kruishoek werd er voorgesteld.

Het project 'Herdenkingsjaar Constant Vansteenkiste' werd financieel ondersteund door erfgoed zuidwest.

Overzicht