Waar

Filips van de Elzaslaan 4
8500 Kortrijk

Archeologie Zuid-West-Vlaanderen verricht op vrijwillige basis archeologisch onderzoek in de regio van Kortrijk. Vondsten worden bewaard, aan stedelijke en regionale musea geschonken en toegankelijk gemaakt voor onderzoekers. Resultaten van opgravingen worden bekend gemaakt tijdens voordrachten en binnen de reeks publicaties "Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen". De leden kunnen daarnaast jaarlijks deelnemen aan een dag- en meerdaagse reis.

Overzicht