Waar

Rijselstraat 77
8930 Menen

De historische stad Menen kent een diepe geschiedenis en vondsten van zo vroeg als de laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden werden op het grondgebied van de stad aangetroffen bij veldprospecties. Uitvoerige archeologische prospecties, werfcontroles en opgravingen op het grondgebied van groot Menen laten toe een gedetailleerde kaart op te maken van alle archeologische sites. Daarop prijken vondsten van het neolithicum, de ijzertijd, de Romeinse periode, de middeleeuwen en de moderne tijden. Ze geven bovendien een diegravend beeld van de stad in de Franse periode.

De vereniging Archeologie Zuid-West-Vlaanderen wist in de laatste 30 jaar dit werk uit te voeren en kon zo meer dan 100 vindplaatsen aanduiden, en zo een rijke archeologische kaart samen te stellen.

Gerelateerde publicatie

Despriet, Ph. 2010 (red). 10.000 jaar Menen: 40 jaar opgravingen 1969-2009 (Archeologische en Historische Monografieën voor Zuid-West-Vlaanderen 72), Menen: Archeologie Zuid-West-Vlaanderen

Raadpleegbaarheid fysieke objecten

Raadpleegbaar op afspraak en gedeeltelijk in de vaste opstelling van Museum 't Schippershof te bezichtigen.

Raadpleegbaarheid digitale objecten

De collectie is gedeeltelijk digitaal te raadplegen via erfgoedinzicht.be

Overzicht