Waar

Broelkaai 4
8500 Kortrijk

Stedelijke Musea Kortrijk vzw

De Kortrijkse Musea dienden decennia lang, en ook vandaag nog, als de defintieve bewaarplaats voor veel van de archeologische vondsten, opgegraven en gevonden in Kortrijk en de streek. Verenigingen als Archeologie Zuid-West-Vlaanderen en het intussen opgedoekte Pro Cortoriaco vzw fungeerden veelal als spil in de vele prospecties, werfcontroles en uitgebreide opgravingen. Het archeologisch ensemble is zeer uitgebreid en ook recente archeologische collecties worden nog ter deponering aangeboden.

Raadpleegbaarheid fysieke objecten

De collectie is te raadplegen op aanvraag.

Raadpleegbaarheid digitale objecten

De collectie is gedeeltelijk digitaal toegankelijk via http://www.erfgoedinzicht.be

Overzicht