Waar

Harelbekestraat 27
8540 Deerlijk

De archeologische vondsten die vooruitvloeien uit opgravingen in de Ververstraat (Ovelacq, 1997-1999), op het Goed te Gavere (1986) en de Textielweg (jaren 70) werden deels in het lokaal archief Léon Defraeye gedeponeerd. Samen met stukken gedeponeerd in de collectie van de Kortrijkse musea vormen ze het archeologisch geheugen van de gemeente.

Gerelateerde publicatie

Deschieter, Johan, en Wim De Clercq. “Romeinen en Middeleeuwers in een Deerlijkse bouwput: Archeologisch noodonderzoek op het Overlacqterrein.” Derlike 21, nr. 4 (1999): 101–38.
Despriet, Philippe. “Inleiding tot de geschiedenis van Deerlijk.” Derlike 9, nr. 4 (1987): 99–133.

Raadpleegbaarheid digitale objecten

De collectie is gedeeltelijk te bekijken via erfgoedinzicht.be

Overzicht