Projectcoördinator: zuidwest (voorheen Overleg Cultuur Regio Kortrijk)
Projectpartners: Landbouwmuseum Leiedal vzw, Stad Kortrijk, Provincie West-Vlaanderen, Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)
Duur: 2012-2014

De kleinschalige vzw Landbouwmuseum Leiedal beheerde tot eind 2014 de bijna 1000 landbouwwerktuigen en -machines uit het voormalige Landbouwmuseum, dat je tot 2006 op de Kruiskouter in Bissegem kon bezoeken. De collectie was tijdelijk opgeslagen in een landbouwloods, in een soort 'winterslaap' die nefast dreigde te worden. De vzw had niet langer de mogelijkheid om haar dagelijks te onderhouden en open te stellen. Er bleek ook slechts een summiere en onvolledige inventaris beschikbaar te zijn.

Het Landbouwmuseum Leiedal is niet het enige in zijn soort dat recent de deuren sloot in West-Vlaanderen. Dergelijke musea spreken een steeds kleiner publiek aan en hebben meestal geen dynamische werking. Bovendien is er nogal wat overlap in de samenstelling van agrarisch-ambachtelijke collecties en bevatten ze vaak grote stukken die moeilijk te beheren en te bewaren zijn. Dankzij een registratie- en herbestemmingstraject in 2013-2014 kregen nagenoeg alle stukken van de collectie een nieuwe toekomst.

  • De collectie van het landbouwmuseum behoort tot één van de topcollecties in Vlaanderen als het gaat om het agrarisch erfgoed uit de 19de en vroeg 20ste eeuw. De vzw heeft echter niet de mogelijkheden de collectie dagdagelijks te onderhouden en open te stellen. Bovendien leent het thema zich niet voor een hedendaagse permanente opstelling.
  • Met steun van de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Kortrijk, wer de collectie op een wetenschappelijk wijze geregistreerd door experts van het CAG. Voor elk stuk werd een waarde-inschatting gemaakt.
  • Op basis van de beschrijving en de inschatting kregen bijna 300 stuks een toekomst in de collectie van bestaande erkende musea in Vlaanderen. Andere stukken werden op een kijkdag kostenloos aangeboden aan verenigingen en een geïnteresseerd publiek. zo krijgt de collectie een nieuwe toekomst, veelal binnen de streek of provincie.
  • De colletie verliest zijn samenhang niet en blijft volledig virtueel samen en toegankelijk in erfgoedinzicht.be, de professionele erfgoeddatabank voor West- en Oost-Vlaanderen.
Overzicht