Waar

Kortrijk

De kleine vzw ‘Landbouwmuseum Leiedal’ beheerde tot eind 2014 de bijna 1000 landbouwwerktuigen en –machines uit het voormalig Landbouwmuseum dat tot in 2006 op de Kruiskouter in Bissegem te bezoeken was. Wijlen Joris Buyse (+1998), oud schepen van landbouw voor de stad Kortrijk, was de bezieler van het Landbouwmuseum Leiedal. Tijdelijk opgeslagen in een landbouwloods, bevond de collectie zich na de sluiting van het museum in een nefaste winterslaap. De vzw had immers niet de mogelijkheden om de collectie dagdagelijks te onderhouden en open te stellen. Er was slechts een heel summiere en onvolledige inventaris beschikbaar. Dankzij een registratie- en herbestemmingstraject in 2013-2014 kregen nagenoeg alle stukken van de collectie een nieuwe toekomst. De collectie is virtueel als geheel blijvend toegankelijk via erfgoedinzicht.be.

Gerelateerde publicatie

Demasure, Brecht en Woestenborghs Bert, Terug in handen. Collectieregistratie en -evaluatie van het Landbouwmuseum Leiedal (Kortrijk) - Download

Raadpleegbaarheid fysieke objecten

Tijdens het registratie- en herbestemmingsproject 'Terug in handen' kregen de objecten uit de collectie nieuwe eigenaars, de collectie is bijgevolg niet meer als geheel te raadplegen.

Raadpleegbaarheid digitale objecten

De collectie is digitaal raadpleegbaar via erfgoedinzicht.be en via Het Virtuele Land (CAG).

Overzicht