Waar

Koestraat 63
8940 Wervik

Een Werviks verhaal

Wervik en tabak zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden. Ook vandaag nog wordt meer dan 98 procent van de Belgische tabak in de Wervikse regio verbouwd. De teelt gaat echter de laatste jaren sterk achteruit. Reden te meer voor stad Wervik en Erfgoed Zuidwest om het erfgoed dat aan de teelt verbonden is in kaart te brengen en te borgen! Om kennis en gebruiken rond de tabaksteelt en -nijverheid te bewaren voor de toekomst worden de praktijk van vandaag, de betrokken gemeenschap en de wortels in de geschiedenis in beeld gebracht aan de hand van foto’s, video en verhalen.

Er wordt gewerkt aan een erfgoedzorgplan met een aantal borgingsacties dat van start ging in november 2020. Sindsdien werden al een aantal eerste stappen gezet richting erkenning van de tabaksteelt als immaterieel cultureel erfgoed. Ook werd de tabakskeuring gefilmd en werden enkele mensen van het tabakssyndicaat geïnterviewd. 

Overzicht