Waar

Kortrijk

In de 17de eeuw was er in Kortrijk een grote devotie voor het beeld van O.-L.-Vrouw van Groeninge, bewaard in de Groeningeabdij. Volgens de legende zou het beeld in de 13de eeuw door gravin Beatrijs van een bedevaart uit Rome zijn meegenomen. In 1302 zouden de Vlaamse troepen het wonderbeeld aanroepen hebben waardoor ze het Franse leger konden verslaan.

In de 1ste helft van de 17de eeuw is er onder de invloed van de Contrareformatie een grote heropleving van de Mariaverering. Het beeld van O.-L.-Vrouw van Groeninge werd bijgevolg aanroepen voor allerlei kwaaltjes en andere problemen. Met behulp van rituelen, zoals het drinken van aan O.-L.-Vrouw van Groeninge gewijd water, vonden er tientallen wonderbaarlijke genezingen, verdrijvingen van duivels en andere mirakels plaats.

Zo is in een register in het archief van de Groeningeabdij (Rijksarchief Kortrijk) het verhaal van Margriete Snellaert te lezen. Nadat Margriete, 26 jaar oud, op 8 september 1640 het gewaad van devote dochter aannam werd ze erg ziek. Onzichtbare gedaanten trokken aan haar neus en voeten. Een twintigtal keren deed de duivel visioenen verschijnen van naakte mannen en vrouwen die op haar kamer de liefde met elkaar bedreven. Ze vond in haar bed een lelijke pad, een hagedis en spinnen, die ze allemaal verbrandde. Telkens kon Margriete het kwaad verdrijven door, al biddend, met haar armen een kruis te maken.

Later bleek dat er drie duivels in haar aanwezig waren: Motecack, Peck en Sathan. Margriete werd naar de Groeningeabdij gebracht alwaar ze door een pater werd belezen. Door het drinken van water gewijd aan O.-L.-Vrouw van Groeninge werd Margriete omstreeks middernacht van 29 april 1643 verlost van de kwellingen.

Overzicht