Waar

Guido Gezellestraat 1
8500 Kortrijk

Het Belgische Rijksarchief bestaat uit een Algemeen Rijksarchief en 17 Rijksarchieven in de provincies. Het Rijksarchief te Kortrijk bewaart archieven van zowel publiek- als privaatrechtelijke archiefvormers met zetel of vestigingsplaats op het grondgebied van het voormalige gerechtelijk arrondissement Kortrijk. De voornaamste publiekrechtelijke archiefvormers zijn gewestelijke, provinciale en lokale overheidsinstellingen (gemeenten, OCMW's en kerkfabrieken). Ook particuliere archieven: van kerkelijke instellingen, families, bedrijven, enz. worden er bewaard.

Overzicht