De vzw Vrienden van het Tabaksmuseum verzamelt, restaureert en bewaart tabaksobjecten en documentatie voor het tabaksmuseum en stelt deze ter beschikking voor studiewerk. De Vrienden werken samen met het Tabaksmuseum aan de samenstelling van tentoonstellingen en de organisatie van activiteiten rond tabak. De vzw werd in 1981 opgericht met als doel voorwerpen en documenten in verband met het Wervikse Tabaksverleden te verzamelen. In 1987 openden ze samen met het stadsbestuur van Wervik het Tabaksmuseum. Tot 2010 verzorgden ze de uitgave van een jaarboek over tabak.

Overzicht