Waar

Kasteeldreef 10
8510 Kortrijk

De Stichting de Bethune (archief en bibliotheek) is een private stichting die in 2004 opgericht werd door Emmanuel baron de Bethune. Ze heeft als doel de unieke archief- en bibliotheekcollectie van de familie de Bethune als één erfgoedgeheel te bewaren en te ontsluiten voor het grote publiek. Het archief en de documentaire collecties (zo’n 600 strekkende meter) omvatten stukken van algemene genealogische aard, persoonsarchieven van de familie vanaf de 18de eeuw, stukken van zakelijke aard en archief van de onroerende goederen in familiebezit. De kerncollectie van de bibliotheek van om en bij de 34.000 titels spitst zich toe op de regio West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De collectie tijdschriften sluit aan bij deze West-Vlaamse focus. Daarnaast bewaart de Stichting de Bethune ook nog een beperkte verzameling naslagwerken en een collectie publicaties rond kunst en geschiedenis van België en Frankrijk. De Stichting participeert sporadisch aan evenementen zoals erfgoeddag en publiceert over de familie de Bethune en het kasteel van Marke. Het archief en de bibliotheek worden elektronisch ontsloten via de KULeuven-KADOC en de eigen website en zijn raadpleegbaar na afspraak. Rondleidingen zijn mogelijk na afspraak.

Overzicht