Waar

Kasteeldreef 10
8510 Kortrijk

Stichting De Bethune archief en bibliotheek

De familie de Bethune bezit een grote collectie boeken, archief en objecten. De collectie werd doorheen de jaren door de familie verzameld. Aan de oorsprong ligt het nalatenschap van Pierre Debethune in 1735. De eerste belangrijke verzamelaar was Jean-baptiste de Bethune (1821-1894). In 1952 werd de orangerie van het kasteel omgebouwd tot bibliotheek. Sedert 2003 werd het geheel in een Belgische stichting ondergebracht, nl. de Stichting de Bethune. De bibliotheek bevat om en bij de 30.000 publicaties, de focus ligt vooral op West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De collectie bestaat voornamelijk uit geschiedkundige werken, religieuze werken, literatuur, jeugd- en schoolboeken, juridische en administratieve boeken, aangevuld met geschiedkundige en heemkundige tijdschriften uit de regio. Ook de verwerving van werk van West-Vlaamse auteurs en West-Vlaamse en in het bijzonder Brugse oude drukken past binnen dit verzamelbeleid. Bijzonder is de verzameling Neogotica en de collectie Brugse veilingcatalogi die een periode van 200 jaar bestrijkt. De bibliotheek draagt ook zorg voor handschriften en oude drukken, waaronder incunabelen. Prenten, gravures en een collectie efemeer drukwerk zoals postkaarten, menu's, overlijdens- en huwelijksberichten en bidprentjes vervolledigen het geheel. De stichting beheert daarnaast om en bij de 600 meter archief. Het familiearchief is geordend per generatie en bevat stukken vanaf 1735. Het archief biedt een gedetailleerde inkijk in het leven van de burgerlijke en later adellijke familie, en dit zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak. De archieven hebben betrekking op de leden van de familie de Bethune, op hun eigendommen, verenigingen waarin ze actief waren en bedrijven, waaronder het archief 'Bethune et fils' (voormalige linnenhandel, 1724-1856). Naast het archief van de familie, worden ook diverse documentaire collecties bewaard in het archief van de Stichting de Bethune. Tot slot bewaart de stichting een collectie neo-gotische meubels, afkomstig uit kerken en uit het kasteel, kunstwerken, enz.

Meer info

Lees meer op Archiefbank Vlaanderen.

Overzicht