Wie zijn geschiedenis niet herinnert, is gedoemd die te herhalen! (Georges Santayana 1905)
Vanuit deze filosofie schetst de Werkgroep een beeld van het leven in een klein dorpje uit West-Vlaanderen gedurende de periode van De Groote Oorlog. Bezetting, bevrijding en herdenking zijn de sleutelwoorden. De geschiedenis die in herinnering wordt gebracht is niet de geschiedenis van koningen, keizers, generaals of roemrijke oorlogshelden. Wel de geschiedenis van de gewone dorpeling, man, vrouw of kind, geconfronteerd met bezetting, opeising, deportatie, beperkte vrijheid, honger, ziekte en ontbering. Rekkem Toen confronteerde menig Rekkemnaar met een brokje Rekkemse geschiedenis van net een eeuw geleden, een ongekend en vergeten verleden.

Tijdens W.O. I werd Rekkem, zoals vele dorpen, door het Duitse leger bezet. Rekkem staat niet in de geschiedenisboeken met wereldberoemde veldslagen. Toch werd ook deze kleine gemeenschap getekend door de aanwezigheid van de overheerser. Tijdens twee weekends, in augustus en oktober 2018, herdacht Rekkem de oorlogsjaren. De organisatie lag in handen van de werkgroep Rekkem Toen. Deze groep bestaat uit leden van het Davidsfonds, de Heemkring Menen, KWB Rekkem, NSB Rekkem en Werkgroep Het Verhaal.

Met het project 'Bezetting, bevrijding en herdenking' wil Rekkem Toen focussen op het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog in Rekkem. De herdenking wekte getuigenissen en informatie over de bezetting en bevrijding van het dorp terug tot leven aan de hand van een aantal evenementen. Podcasts en een tentoonstelling brachten de bezoekers terug in de tijd. Speciaal voor kinderen was er de podcast 'Andreas, kind in de oorlog'. Er werd ook een inlevingstocht uitgestippeld langs historische plekken gespijsd met evocatie, toneel, muziek en verhalen rond de oorlog. Hiervoor maakte de vereniging gebruik van archiefbronnen en overgeleverde verhalen. De slotherdenking in oktober bereikte daarnaast heel wat Rekkemse verenigingen, de Chiro en de schoolgaande jeugd. Het dorp was meer dan ooit verbonden in herinnering.

Het project Rekkem Toen werd financieel ondersteund door erfgoed zuidwest.

Overzicht