Op 12 juli 1943 dropt een geallieerd vliegtuig vier bommen in het centrum van Waregem. De toenmalige textielfabriek Gernay-Delbecque loopt grote schade op. Er vallen zeven doden en talloze gewonden. Om de herinnering aan de slachtoffers van het bombardement op de fabriek Gernay levendig te houden bundelden Waregemnaars Marc Crabeels, Paul Deweer en Johan Durnez de krachten. Ze realiseerden hun project ‘Gernay 43’ na jaren van opzoekingswerk. In 2018, op de 75ste verjaardag van deze gebeurtenis werd een monument opgericht en een herdenkingsdienst georganiseerd.

Het project kwam tot stand door een samenwerking van de tijdelijke werkgroep met drie Waregemse scholen en de stad Waregem. Marc Crabeels, Paul Deweer en Johan Durnez (OAM) deden onderzoek naar het bombardement, ze interviewden onder andere de familie van de burgerslachtoffers. De scholen hielpen mee aan de opbouw van het monument en leerden daardoor ook bij over de geschiedenis van de fabriek en het bombardement. De drie onderzoekers kwamen het verhaal vertellen in de klas. Verschillende klassen van het VTI werkten mee aan de realisatie het monument. De gietijzeren letters die vroeger boven de poort van de fabriek stonden werden geïntegreerd. Het herdenkingsmonument werd voorzien van een QR-code. Via het inscannen van de code kan iedereen, maar ook blinden en slechtzienden, luisteren naar het verhaal van het monument, de geschiedenis van de fabriek en het bombardement. De leerlingen van het zesde jaar Informaticabeheer van het Heilig-Harthandelsinstituut (dat naast de toenmalige frabiek ligt) zorgden hier voor de ICT-ondersteuning. Tenslotte werd ook de Kunstacademie in Waregem betrokken bij dit project. Leerlingen van de academie stonden niet alleen in voor het inspreken van de tekst bij de QR-code, maar ook voor de omkadering tijdens de herdenkingsdienst.

Het monument werd plechtig onthuld, in bijzijn van de burgemeester van Waregem en de provinciegouverneur van West-Vlaanderen, op 12 juli 2018 om 11u30. Precies 75 jaar na de luchtaanval. De onthulling werd voorafgegaan door een herdenkingsdienst in de kunstacademie. De laatste getuige las zijn verhaal voor, een andere getuigenis werd gebracht door een Rode Kruis medewerker.


Het project Herdenking bombardement Gernay 1943 werd financieel ondersteund door erfgoed zuidwest.

Overzicht