Waar

Dorpsplein
8570 Anzegem

Tegenwoordig liggen de ruïnes van de Sint-Jan-de-Doper en Eligius kerk er wat troosteloos bij maar ’s nachts is deze site sfeervol verlicht. De toekomst voor deze kerk was gedurende enkele jaren onzeker, maar nu krijgt ze terug vorm. Na de brand van 2014, waarbij enkel de kerkmuren, kerktoren en de volledige sacristie vrij waard zijn gebleven, hebben de parochianen afgesproken om de kerk nieuw leven in te blazen. Met de reconstructie zal de kerk ook een nevenbestemming krijgen: een deel zal ingenomen worden door gemeentediensten.

De basis van de driebeukige hallenkerk dateert uit de 13de eeuw en werd praktisch onaangeroerd gelaten tot in de 19de eeuw. Toen gaf men aan het interieur een classicistisch uitzicht. Het wit cassettegewelf in de viering, dat deels vernield werd door de brand, zal gereconstrueerd worden inclusief de voorstelling van de Heilige Geest en de bloemmotieven. Het is de bedoeling dat ook andere objecten hersteld zullen worden om te kunnen dienen in het nieuw ontwerp van het kerkgedeelte. Helaas kan het orgel niet meer dienen en is men op zoek naar een nieuw exemplaar.

In het project “Goddelijke Huisraad” waarbij erfgoedinventarissen van parochiekerken worden opgemaakt door vrijwilligers, werd deze kerk geselecteerd. Het is een uitdaging omdat de objecten verspreid zijn over verschillende locaties. Hoofdzakelijk is het religieus textiel, inclusief de 17de eeuwse liturgische gewaden, en de zilveren cultusobjecten (zoals kelken, cibories, monstransen, etc..) bewaard gebleven. Deze erfgoedinventaris zal tevens ook dienen om juist te bepalen welke objecten ontbreken die onontbeerlijk zijn voor de kerkelijke dienst. Ook zal het een duidelijk overzicht hebben met wat uit de vernielde kerk komt en wat nieuw aangekocht werd uit eventueel andere kerken.


Gerelateerde publicaties

P. Despriet, De Sint-Janskerk in Anzegem, in De Zuid-West-Vlaamse parochiekerken, dl. 1, Kortrijk, 1982, pagina's 27-43.

P. Despriet, De Sint-Janskerk in Anzegem, in Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke, 9, 1981, pagina's 95-126 en 10, 1982, pagina's 123-133.

P. Despriet, De Sint-Janskerk in Anzegem: een beperkt archeologisch onderzoek, in: Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke, 10, 1982, 123-133.

Bernadette Roose-Meier en Hugonne Verschraegen, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Kortrijk II, Brussel, 1979, pagina's 15-18.

Overzicht