Waar

Overleiestraat
8500 Kortrijk

De huidige Sint-Elooikerk (Sint-Eligius van Noyon) staat op de plaats van de gesloopte gelijknamige kapel. De kapel was gesticht in 1366 door het broederschap van Sint-Elooi als onderdeel van hun gasthuis. Toen ze de kapel verlieten werd de huidige driebeukige neogotische kerk in 1882 gebouwd. De plannen waren van de hand van architect Leopold De Geyne. Deze Kortrijkzaan ontwierp het zijaltaar in de O.L. Vrouwkerk en herstelde de toren van de Sint-Maartenskerk. Andere kerken van zijn hand zijn onder andere de Sint-Bavokerk in Menen, de Sint-Jan-de-Doperkerk in Kortrijk en de parochiekerk Sint-Willibrordus in Knesselare. In zijn thuisstad zijn er ook nog verschillende herenhuizen van zijn hand. Pas na negen jaar, in 1891, is de bakstenen Sint-Elooiskerk volledig afgewerkt. Tijdens beide wereldoorlogen werd de kerk beschadigd en telkens hersteld.

Het interieur heeft nog een mooi ensemble van neogotische stukken meestal geschonken door parochianen maar ook enkele oudere stukken zijn er bewaard.

Het neogotisch hoofdaltaar met retabel werd geschonken door de familie Ludovicus Bruneel-Delva in 1884, vandaar de afbeelding van de H. Ludovicus op het altaar. Het groot houten gepolychromeerd beeld van H. Eligius van Noyon, dat ooit centraal bovenop het altaar stond, staat nu in de kerk bij andere verschillende heiligenbeelden. De oudste beelden (H. Anna en H. Joachim) zijn te dateren uit de 17de eeuw. Recenter is deze van Jozef Lelang-Declerck, 20ste eeuw, die voor de kerk een gipsen gepolychromeerd Heilige Eligiusbeeld ontwierp.

Toen Maria Antonia Vercruysse hier gedoopt werd in 1886 schonken haar ouders de doopvont uit het Luikse atelier van de gebroeders Dehin. De grote marmeren achthoekige doopvont heeft een koperen deksel versierd met typische neogotische motieven. Een tweede inscriptie op deze doopvont verwijst naar het doopsel van hun zoon Andreas in 1890.

In de zijbeuken zijn verschillende schilderijen terug te vinden. Twee ervan komen uit het klooster van de Minderbroeders-Rekoletten. Deze zijn gedateerd en gesigneerd: 1790, Johannes Bygodt. Zij stellen de Heilige Carolus Borromeus en Heilige Franciscus van Assisi voor. Het doek van de O.L.Vrouw Onbevlekte Ontvangenis is een schenking uit 1950 van Mejuffrouw M.C. Thienpont. Deze zou een 19de eeuwse kopie zijn naar het werk van Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) in het Prado te Madrid.

Verschillende Kortrijkse kunstenaars mochten meewerken aan het interieur van deze grote kerk. Zo leverde Victor Sileghem de neogotische eiken biechtstoelen. Het atelier van Jozef Lelan verzorgde de preekstoel waarvan de kuip versierd was met talrijke beelden van heiligen. In 1973 werd deze preekstoel gedemonteerd. De kuip doet nu dienst als hoofdaltaar terwijl andere delen verwerkt zijn in een lezenaar. Twee koorlezenaren versierd met een arend en de paaskandelaar zijn van de hand van Victor Leopold Sagon.

Gerelateerde publicaties

P. Debrabandere, De neogotische bouwkunst in Kortrijk, in De Leiegouw, jg.XXXIX, afl.1, maart 1997, p3-70.

Bernadette Meier-Roose en Hugonne Verschraegen, Fotopatrimonium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Kanton Kortrijk I, Brussel, 1981, p38-40.

Overzicht