Waar

8511 Kortrijk

In 1794 vernielen Franse troepen in Aalbeke de oude Sint-Corneliuskerk. In 1805 wordt de bouw van een nieuwe neoclassistische kerk aangevat, naar een ontwerp van de kortrijkse architect J.B. Caesar. De daaropvolgende decennia wordt de kerk vergroot en verder gedecoreerd. In 1841 wordt tegen de sacristiegevel een imposante calvarie met neogotisch windbord opgetrokken. Dit ensemble werd in 2004 als monument beschermd. In 1993 brandde de toren en een aanzienlijk deel van het schip af. Gelukkig konden de meeste kunstobjecten worden gered. De kerk van Aalbeke is sinds jaar en dag een zeer populair bedevaartsoord voor de Heilige Cornelius. Nog steeds trekken elke jaar midden september honderden gelovigen aar Aalbeke om een noveenkaars te branden en de bescherming tegen kinderziekten en veeziekten af te smeken. Topstuk van de Sint-Corneliuskerk is een Mariabeeldje in 1619 gemaakt in opdracht van Beatrice Van Abeele, ter gelegenheid van haar 20-jarige jubileum als abdis van van de Wevelgemse Guldenbergabdij. Het is een zeer zeldzaam stuk Rijsels zilversmeedwerk en werd in 1797 aan de Sint-Corneliuskerk geschonken.

In 2021 wordt de kerk grond verbouwd en krijgt een groot deel van het schip een nieuwe bestemming als bibliotheek en leslokalen van de muziekacademie. In het koor komt een kleine devotiekapel, gewijd aan de Heilige Cornelius, met plaats voor 80 gelovigen. Een deel van de inboedel zal gedurende 2 jaren gestockeerd worden in het transitdepot van Trezoor, het regionale erfgoeddepot in Heule. Het merendeel van de schilderijen zal in bruikleen gegeven worden aan diverse kerkfabrieken in gans Vlaanderen. De kerststal vond een nieuw onderkomen in de plaatselijke vrije basisschool, terwijl een deel van de meubels een creatieve herbestemming zal krijgen bij de Kortrijkse vzw Bolwerk.

Raadpleegbaarheid digitale objecten

De collectie PWV.1309 (toestand juni 2020) is digitaal raadpleegbaar op Erfgoedinzicht.

Overzicht