Waar

Dorpsplein
8560 Wevelgem

De huidige Sint-Amanduskerk in Gullegem is een grotendeels negentiende-eeuwse creatie op de plek waar al sinds de middeleeuwen een parochiekerk staat. Midden 19e eeuw geeft een grootscheepse bouwcampagne naar de hand van de Kortrijkse architect Pierre Nicolas Croquison het gebouw zijn huidige uitzicht. Aan de binnenkant wordt het gebedshuis gekenmerkt door een driebeukig neoclassicistisch schip.

De Sint-Amanduskerk herbergt een omvangrijke verzameling (hoofdzakelijk Kortrijks) zilverwerk, waaronder diverse kelken, cibories, ampullen, chrismatoria, monstransen, wierookscheepjes en -vaten uit het ancien régime. Je vindt er ook een uitgebreide collectie 19e-eeuwse reliekhouders, waarvan er enkele verfijnd figuratief zijn uitwerkt. De kerk bezit ook enkele zeer mooie beelden, waaronder een twee 17e-eeuwse bustes van de Heilige Erasmus en de Heilige Amandus, waarvan de laatste het wapenschild van de familie Basta, heren van Gullegem, draagt. Je vindt er ook een heel kunstig gesneden beeldje van de heilige Amandus en een 17e-eeuws gepolychromeerd beeld van Maria met Kind en Peer. Gullegem was in het ancien régime een belangrijk Mariabedevaartsoord. Noemenswaardig zijn ook een aantal 18e-eeuwse schilderijen, waaronder een kopie naar de Kruisafname van Pieter-Paul Rubens en een voorstelling van de marteldood van de Heilige Erasmus. De kerk bezit ook nog een volledig intacte preekstoel uit het midden van de 18e eeuw die enkele imposante beelden omvat. Een zeer homogene reeks glasramen van de hand van Samuël Coucke en het atelier Peene-Delodder werden op het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw door de notabele families van Gullegem geschonken.

Raadpleegbaarheid digitale objecten

Digitaal raadpleegbaar op Erfgoeplus.

Overzicht