Waar

Oudenaardsesteenweg
Avelgem

In Kerkhove, Avelgem is er al sprake van een kerk sinds de 12e eeuw. In 1119 werd het patronaatrecht van de kerk geschonken aan de Abdij van Saint-Thierry bij Reims. Dit betekende concreet dat de abdij onder andere een voorstel kon doen voor de benoeming van een pastoor voor de parochie. In ruil moesten ze de pastoor en de kerk onderhouden.De beeldenstorm had een zware impact op de kerk. In 1568 werd hij geplunderd en in 1579 werd een klok gestolen.In 1862 werd de Sint-Amanduskerk beschadigd door de bliksem waarna het gebouw in 1867 gesloopt werd.

Het huidige neogotische kerkgebouw is gebouwd 1865 en 1867 naar ontwerp van architect Verbeke uit Brugge, geïnspireerd door vroeggotiek met elementen uit de Scheldegotiek. De plattegrond heeft de vorm van een kruisbasiliek met asymmetrisch geplaatste westtoren.De kerk werd in de Eerste Wereldoorlog opnieuw ernstig beschadigd op 26 oktober en 11 november 1918. Herstel naar de oorspronkelijke situatie volgde in 1921-1922.

Het interieur van de kerk was oorspronkelijk neogotisch beschilderd. Het werd later grotendeels overschilderd. Ook het meubilair in de kerk is voornamelijk neogotisch met onder andere houten beelden van Heilig Hart, Sint-Amandus, Sint-Theresia, Sint-Barabara, Sint-Antonius, Sint-Anna, Heilige Familie. De eikenhouten neogotische preekstoel en Biechtstoel werden gemaakt door Ulric Vandemeulenbroeke, meubelmaker uit Kerkhove. Een zilveren miskelk uit 1735 afkomstig uit de voormalige Sint-Amelbergakerk in Bossuyt is vermoedelijk het oudste stuk uit de collectie. Het grootste deel van de collectie bestaat uit stukken uit de 19e en 20ste eeuw.

Het kerkgebouw is sinds 2021 eigendom van een privé-persoon.

Gerelateerde publicaties

A. De Gunsch en S. De Leeuw, ‘Parochiekerk Sint-Amandus’, Inventaris onroerend erfgoed, 2005. Geraadpleegd op 29 augustus 2022 via https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/79262

B. Roose-Meier en H. Verschraegen, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Kortrijk II, Brussel, 1979.

Firmin, De Romaanse kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen, s.l., 1940.

L. Aneca, ‘kerkfabriek verbreekt akkoord met gemeente over verkoop kerk van Kerkhove: “Dan toch geen nieuw ontmoetingscentrum”’, VRT nieuws, 21 juli 2021. Geraadpleegd op 29 augustus 2022 via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/07/21/kerkfabriek-verbreekt-koop-met-g....

P. DESPRIET, De Sint-Amandskerk in Kerkhove, in De Zuid-West-Vlaamse parochiekerken, 1982, p. 176-178.

Wikipedia, ‘Sint-Amanduskerk (Kerkhove), 2021. Geraadpleegd op 29 augustus 2022 via https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Amanduskerk_(Kerkhove).

Raadpleegbaarheid digitale objecten

Erfgoedplus: www.erfgoedplus.be/collectie/34003K01

Overzicht