Wie zijn we?

Zuidwest is een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de 13 steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem).

De organisatie heeft als doel het culturele en erfgoedveld naar een hoger niveau te tillen. We onderschrijven het recht op cultuur voor iedereen. Dit doen we aan de hand van eigen projecten, in samenwerking met verschillende lokale actoren zowel professioneel als niet-professioneel. 

Zuidwest beschikt over 6 vaste medewerkers, aangevuld met 4 projectmedewerkers. Bewust kiezen we ervoor om aanvullend samen te werken met vrijwilligers omdat we ervan overtuigd zijn dat wij hen iets te bieden hebben, alsook wij vanuit hun ervaringen kunnen leren. Zo maken we elkaar sterker, wat op zijn beurt weer leidt tot een sterker cultureel en erfgoedveld in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Om bovenstaande visie te realiseren, bestaat Zuidwest uit verschillende deelwerkingen:

 • Bovenlokale cultuurwerking: regionale ondersteuning van bibliotheken, cultuurcentra en verenigingen.
 • UiTPAS: de vrijetijdspas vol voordelen voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. [aanvullen door jonathan in één zin]
 • Erfgoedcel: regionale ondersteuning bij de zorg voor en ontsluiting van roerend en immaterieel cultureel erfgoed (objecten en tradities, gebruiken).

Voor de verschillende deelwerkingen kunnen we beroep doen op enthousiaste vrijwilligers voor allerlei soorten taken. Lees hier ons vrijwilligersbeleid.

Vrijwilliger bij zuidwest

Een vrijwilliger bij zuidwest is iemand die goesting heeft om volgens zijn of haar talenten projecten en/of de dagelijkse werking te ondersteunen, opdat we het recht op vrije tijd, cultuur en erfgoed ten volle kunnen versterken in onze regio. We streven ernaar om vrijwilligers een plaats te geven in onze organisatie waar die zich ten volle kunnen ontplooien naargelang zijn of haar talenten en interesses.

Verwachtingen

Wat kan je van ons verwachten?

 • Je krijgt de kans om op grote schaal mee te werken aan diverse projecten zoals Erfgoeddag, UiTPAS, Atelier Zuidwest, Buren bij Kunstenaars en zoveel meer.
 • Je krijgt persoonlijke coaching van één van onze betrokken medewerkers doorheen een werkjaar en/of een project. We zorgen ervoor dat je naargelang wat je zelf aangeeft aan te kunnen, je de volledige ruimte en nodige ondersteuning krijgt die je verdient.
 • Er wordt budget voorzien voor vormingen of opleidingsdagen in kader van een bepaald project.
 • Je verbreedt je netwerk door kennis te maken met de honderden vrijetijdspartners die verbonden zijn aan onze organisatie.
 • Vergroot je competenties en vaardigheden. Denk aan vergaderen, presenteren, plannen, creativiteit versterken enzovoort.
 • We zorgen voor leuke sfeermomenten, want dat verdienen vrijwilligers des te meer!
 • Onkosten in het kader van projecten worden terugbetaald. Bij sommige taken voorzien we ook een vrijwilligersvergoeding.
 • Je ontvangt een gratis UiTPAS met enkele welkomstgadgets van zuidwest.

Wat verwachten wij van een vrijwilliger? 

 • Je hebt een hart voor vrije tijd, cultuur en erfgoed. Je bent een ambassadeur om het recht op vrije tijd en cultuur volop te promoten.
 • Je hebt een respectvolle houding ten opzichte van mede-vrijwilligers, medewerkers en partners.
 • Je komt afspraken na. Wanneer je jou engageert voor een specifieke vrijwilligerstaak wensen we dat je die afspraak nakomt en je ook voorbereid hierop.

Aan de slag!

Join our team!

 • Ontdek naar welke profielen we op zoek zijn via onze vrijwilligerspagina. Je kan ons ook altijd vrijblijvend een mailtje sturen via info@zuidwest.be of bel 056/241616.
 • Je wordt door iemand van het zuidwestteam gecontacteerd voor een leuke eerste babbel! Op basis van je interesses, tijd en goesting maken we een engagement op maat op. Wanneer het gaat om een project waar een vergoeding wordt voorzien, onderteken je ook een vrijwilligersovereenkomst.
 • Je krijgt voor, tijdens en na voldoende feedback. Er worden evaluatiemomenten voorzien per project en ook één keer per jaar kan je met een medewerker een evaluatiemoment inlassen.
 • Er wordt vanuit de medewerkers van zuidwest jaarlijks een bedankingsmoment georganiseerd, want dat is wel het minste wat we kunnen doen voor onze vrijwilligers!
 • Stopt je engagement bij onze organisatie? Dan voorzien we sowieso een laatste gesprek en gepast geschenkje.
Ontdek onze vrijwilligerspagina!