Waar

Kortrijk

In o.a. Bellegem was vooral in de jaren tachtig een volkssport heel erg populair; het zottebollen. Het wordt ook wel kegelbolling, vloerbollen of pierbollen genoemd. De meeste spelers vinden we toch vooral in het Waasland terug. Het is een kegelspel van negen kegels en een zot (grotere kegel). De volkssport werd toen door heel wat leden van de schuttersgilde druk beoefend, maar ook de inwoners van de Dottenijsestraat organiseerden avonden waar men ‘zottebolde’.

Overzicht