Waar

Grote Markt 1
8930 Menen

500 jaar geleden ontstond in de Zuidelijke Nederlanden de beiaardcultuur. In Vlaanderen begon men de bronzen torenklokken, wereldwijd gebruikt als signaalgever, te gebruiken om te musiceren. Het gebruik verspreidde zich over de volledige Nederlanden in de 16de eeuw. De beiaard wordt zowel gebruikt om de tijd aan te geven met behulp van automatische speelwerken als voor concerten. De beiaard in het Belfort van Menen bestaat uit een basklok van 1775, afkomstig uit de kerk van Ledegem en tijdens de Franse Revolutie naar Menen overgebracht, en 48 nieuwe klokken die op basis van deze klok werden gegoten in 1962. Deze beiaard vervangt de vroegere beiaarden die er al sinds 1612 waren. De eerste beiaard werd vernield bij beschietingen in 1706. Een in 1712 vervaardigde beiaard werd eveneens bij beschietingen in 1793 vernield. De beiaard wordt bespeeld bij speciale gelegenheden.

Meer info

Ontdek meer over de Vlaamse Beiaardcultuur in de inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Overzicht