Waar

Kortrijk

De vlassector kende twee officiële verlofdagen: Verkoren Maandag en Feestemaandag. Op Verkoren Maandag, de eeste maandag na Drie Koningen, kwamen alle vlassers de deur uit. De festiviteiten begonnen met een misviering, gevolgd door een lezing of een voordracht door een gekend notabel. Daarna genoten de vlassers samen van een maaltijd, speelden kaart en zetten een dansavond in.

Tijdstip

Maandag na Driekoningen

Overzicht