Waar

Anzegem

Feestkomiteit van de Tiegemberg

Tobi is de reus van Tiegemberg. Reus Tobi verwijst naar Tobias, de eigenaar van weleer van een terrein gesitueerd op de top van de Tiegemberg. Dit terrein is nu de plek van de toren en de windmolen van Tiegem en is tot op vandaag gekend onder de naam Tobi. Reus Tobi werd in 1983 gebouwd in opdracht van het feestkomiteit van de Tiegemberg door de Heer Léon Wolfsvelde. De reus symboliseert de stoeren en geharde boer. In 1984 werd de reus gedoopt.

Oorkonde - Tobit-Tobias-Tobi

Afstammeling uit de grijze oudheid
Heidens geboren tot de ballingen
van Israël, beschermd door een schaere
engelen, voor zijn vroomheid en moed
uit de winden onweerstand gedreven
naar de berg "Belzebuch"

Al lang zijt Gij gegaan.
Uw geest is hier gebleven.
Weer op de berg zijn rug
gedoopt en ingeschreven.
Leef nu met ons in vree en trouw
Uw nieuwe tweede leven
En loert ge later naar een vrouw
Wij zullen 't u vergeven

dirk dennen
den 13e van de zaaimaand 1984
De peter-de meter-doopmeester- de bouwers

Overzicht