Waar

Kerkvoetweg 38
8501 Kortrijk

Minneke werd in 2015 gebouwd, op 2 mei werd ze gedoopt in Bissegem. De naam Minneke verwijst enerzijds naar het werkwoord minnen (houden van) en anderzijds naar het volkslied 'Minne kjè noa Bissegem gewist'. Als vlassersmeisje verwijst ze naar naar de geschiedenis van Bissegem. Samen met de Leie zorgde de vlasindustrie voor de groei en de bloei van Bissegem. Minneke, het frivole Bissegemse vlassersmeisje, is ook een knipoog naar de nijverige vlashandelaar, die niet enkel vlas in zijn “etalage” had, maar ook be-minne-lijke dochters. Hoe mooier de dochter die in het vlasdeurgatje stond, hoe beter het vlas verkocht.

Meer info

Ontdek meer over Minneke op de reuzenkaart van LECA (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag).

Overzicht