Waar

Zwevegem

Koeke an 't herte is een oud volksgeloof. Koeke, een ziekte die men kreeg door een groot verdriet, een geweldige vrees of een verschot, ging gepaard met een zwaarlustig gevoel en een gebrek aan eetlust. Volgens de volkswijsheid was koeke een ziekte die tot de bevoegdheid van de zogenoemde 'koeketaster' en van de 'dienderswijvekes' behoorde, een geleerde dokter kon er niets aan verhelpen. Om van de koeke af te geraken moest men gaan dienen: met een lint, een paar koeken en enkele kaarsen moest men bidden voor het altaar van Sint-Dominicus. Indien de priester in de kerk aanwezig was, kwam hij je zegenen met een relikwie. Een gift werd aan de kerk geschonken, de kaarsen gebrand en een lint en één van de koeken nam je mee terug naar huis voor de zieke. Daarop volgden drie rondgangen, al biddend, rond de kerk, beginnend langs de rechterkant bij het buitengaan. De volgende negen dagen, noveen, werd er thuis gebeden of in eigen kerk. Het lint werd de patiënt om de lenden gesnoerd en de meegebrachte koek at hij op. Je kon dit zelf doen maar, mits een kleine vergoeding, kon het dienderswijveke dit alles in jouw plaats doen.

Meer info

Lees meer over Koeke an 't herte op de website van Amantine.

Overzicht