Waar

Zwevegem

Gustie Frintjies (August Defrenne) was 60 jaar kerkbaljuw in Otegem. Hij bleef ongehuwd en woonde met zijn twee zussen Chrisilde en Pharilde in de huidige St.-Annastraat (Kaffiestraete). Gustaaf Defrenne was tapissier, een weinig spraakzaam man, maar in het kerkgebouw groeide hij uit tot een legendarische figuur. Hij verscheen voor de eerste maal als kerkbaljuw, ordebewaker, met de Sint-Amandusroede in de kerk op de eerste vrijdag van 1889. Hij vervulde zijn taak 60 jaar lang en kreeg van het bidsom de medaille van Sint-Donatius. Voor de Otegemnaren was hij een onvergetelijk persoon. Als hij met de schaal rondging, dan zei hij telkens de gevleugelde woorden "God zal't u lonen" en kwajongen voegden eraan toe "es 't nie in d'irreweten, t'es in de bonen". De kerkbaljuw beschoude zijn ambt als een roeping. August Defrenne overleed in 1952. In 1998 kwam hij terug tot leven, als reus, ter gelegenheid van de feeststoet in de viering van 1000 jaar Otegem. Na de feestelijkheden werd een comité samengesteld ter ere van Agust Defrenne, de Orde van de Pijcke, naar het beroep van kerkbaljuw (in de volksmonde 'de pijke'). Tweejaarlijks werd een verdienstelijk figuur van Otegem tot ridder geslagen in de Orde van de Pijcke. De reus is gekleed in een zwart gewaad. Hij draagt witte handschoenen en een 'pieke' of hellebaard.

De reus werd gemaakt met het lichaam van reus de Mollevanger.

Meer info

Meer info over de reus vind je in de publicatie Zwevegemse figuren - Deel 2.

Overzicht