Waar

Kortrijk

Verkoren Maandag en Feestemaandag waren de twee officiële feestdagen binnen de vlassector. Feestemaandag werd op de tweede maandag na Pasen gevierd. Het was een verlofdag voor de zelfstandigen en de vlassers, er werden onder meer bals georganiseerd. De dag was vooral in trek bij de jonge vlassers en kinderen. Met bomvolle trams kwamen ze naar Kortrijk waar ze het feest vierden in de cafés.

Overzicht