De originele versie van Eénoog werd door Marco Boggio-Sella gebouwd in 1998 naar aanleiding van het kunstproject 'Over the edges' van het SMAK (Gent). De 8,5 meter hoge reus verhuisde naar het Vorkheftruckbedrijf HM International, naast de E17. Nadat het beeld in 2012 vernield werd door brandstichting werd in maart 2014 een nieuwe reus geplaatst. De reus is de mascotte van een kunstproject. 100 experten uit 100 verschillende expertisevelden werken samen om Vlaanderen op de wereldkaart te zetten. De reus is naakt, aanvankelijk droeg hij een tijgerslipje maar dit werd na korte tijd ontvreemd

Meer info

Ontdek meer over Eénoog op de reuzenkaart van LECA (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag).

Overzicht