Waar

Kortrijk

In 1518 werd in de Kortrijkse Onze-Lieve-Vrouwekerk de Broederschap van het Allerheiligste Sacrament gesticht. Het zet zich al meer dan 500 jaar in voor de verering van de eucharistie en in het bijzonder het Heilig Sacrament. Vanaf de late middeleeuwen waren dit type broederschappen in Vlaanderen wijdverspreid. De meeste verdwenen echter in de loop van de twintigste eeuw. De laudaten vormen een exclusief genootschap binnen de Sacramentsbroederschap van de Sint-Maartenskerk. Ze zetten tijdens bijzondere vieringen en processies de verering van het Heilig Sacrament extra luister bij. Nog steeds begeleiden ze elke zondag tijdens de hoogmis de consecratie met kunstig versierde lantaarns. Deze 500 jaar oude traditie is uniek in Vlaanderen.

Overzicht