Projectcoördinator: zuidwest
Projectpartners: gemeente Deerlijk, stad Harelbeke, stedelijke musea Kortrijk, intercommunale Leiedal, OCMW Kortrijk, stad Menen, stad Waregem en stad Wervik
Samenwerking: Universiteit Gent
Duur: 2012-2016

Meer dan een halve eeuw archeologische opgravingen in Zuid-West-Vlaanderen leverden een schat aan vondsten en informatie op. De voorbije jaren werd dit archeologisch erfgoed opnieuw van onder het stof gehaald. Vondsten en archieven werden in kaart gebracht en met hulp van jobstudenten, stagiairs, lokale medewerkers en vrijwilligers werden de collecties geregistreerd.

BESCHRIJVING PROJECT

De regio Kortrijk kent sinds de jaren '50 een rijke archeologische traditie. Het archeologische onderzoek van professionelen, semi-professionelen en vrijwilligers resulteerde in rijke en unieke archeologische collecties, veelal nadien rechtstreeks 'uit het veld' gedeponeerd bij gemeentebesturen. In 2011 kwam een concrete nood voor deze collecties aan het licht: de bewaaromstandigheden waren niet ideaal, de objecten waren maar beperkt geregistreerd, de archeologische context van de stukken ontbrak soms en sommige collecties waren versnipperd over verschillende gemeenten. In 2012 werd het project Ten Gronde opgezet met als doel de collecties op een duurzame wijze te bewaren, te registreren en toegankelijk te maken.

In de zomers van 2012, 2013 en 2014 werden met de hulp van stagiairs, jobstudenten, vrijwilligers en lokale medewerkers de archeologische vondsten volgens de actuele standaarden herverpakt. De stukken werden op een uniforme manier geregistreerd in de provinciale erfgoeddatabank. De objecten kregen, afzonderlijk of in bulk, een nummer en werden beschreven. Tentoonstellingswaardige objecten werden gefotografeerd en soms ook toegankelijk gemaakt via het publieksluik van de erfgoeddatabank: Erfgoedinzicht.be. Op die manier worden de collecties terug toegankelijk voor beheer, consultatie, onderzoek en ontsluiting. De uniforme registratie en verpakking vergemakkelijkt ook een toekomstige verhuis naar het erfgoeddepot.

Tentoonstelling Ten Gronde

Naast het registratie- en verpakkingswerk 'achter de schermen' wil het project Ten Gronde ook met het archeologische verhaal van de streek naar je toekomen. De rondreizende tentoonstellig Ten Gronde vertelt het gezamenlijke archeologisch verhaal op schaal van de streek. De stukken verlaten hun depot en illustreren de geschiedenis van onze streek: de komst van de eerste landbouwers tot de archeologische sporen van de Eerste Wereldoorlog. Op 12 maart ging de tentoonstelling 'in première' in het Peter Benoitmuseum in Harelbeke. Een maand lang kon je er de tentoonstelling, aangevuld met archeologische vondsten uit Harelbeke, bezoeken. Ten Gronde reist de volgende maanden verder doorheen de streek.

Op volgende locaties kan/kon je de tentoonstelling ontdekken:

Peter Benoitmuseum Harelbeke: 12 maart - 19 april 2015
Gemeentehuis Deerlijk
: 1 september – 13 oktober 2015
Kortrijk 1302: 15 oktober (opening) - 30 november 2015
Bibliotheek Menen: 2 december 2015 - 16 januari 2016
Erfgoedhuis Wervik: 20 januari - 8 maart 2016
Stadsarchief Waregem: 1 april - 30 april 2016

REPORTAGE TEN GRONDE

Het project Ten Gronde was één van de genomineerden voor de Erfgoedprijs 2015 van de Provincie West-Vlaanderen. Naar aanleiding van deze nominatie werd een korte reportage over het project gemaakt.

Overzicht