Het is avontuur. Het is wroeten. Het is je zintuigen openstellen en luisteren. Wat willen jongeren vertellen, wat willen ze delen, hoe kijken ze naar zichzelf, naar de anderen, naar de wereld rondom hen. Tijdens #KIESPIJN wordt een kunstenaar verbonden met een groep 18-jarigen. Samen hebben ze een missie: een boeiend artistiek traject afleggen met erfgoed als inspiratiebron.

Wat is erfgoed? Wat willen wij bewaren voor de toekomst? Met deze vragen gingen de zesdejaars haarzorg van de RHIZO kappersschool in Kortrijk aan de slag. Samen met woordend en beeldend kunstenaar Thomas Jacques werd er geschreven, gedacht, gecreëerd en gereflecteerd. Op Erfgoeddag 2018 ruilden de jongeren hun klaslokalen voor het laboratorium van TREZOOR. Voor even zijn zij de wetenschappers die het erfgoed van de streek kritisch onder de loep nemen. Samen met Thomas presenteerden ze hun “zelf ontdekte” Streuvelshandschrift, als wetenschappers oordeelden zij over authenticiteit en waarde van erfgoedstukken. Tegelijk presenteerden de leerlingen wat ze zelf willen bewaren – het kapperserfgoed dat ze zich eigen maakten.

Erfgoeddag 2018 stond in het teken van Kiezen. Niet toevallig in 2018, een belangrijk verkiezingsjaar voor lokale besturen. Met het artistiek-erfgoedtraject Kiespijn werden jongeren gesensibiliseerd rond het maken van (erfgoed)keuzes. Binnenkort verhuist heel wat Zuid-West-Vlaams erfgoed naar het regionale Erfgoeddepot. Deze verhuis gaat gepaard met heel wat keuzes. Want wat is erfgoed nu eigenlijk? Wat willen we bewaren voor de toekomst. Wanneer is iets 'waardevol' genoeg om een permanente (?) plek in het depot te krijgen? Welk erfgoed typeert onze streek? Deze vragen stonden centraal in het traject.

Het project #KIESPIJN maakt van de jongeren actieve actoren in het kiezen voor erfgoed. Ze filosoferen en creëren vanuit betrokkenheid met lokaal erfgoed. Samen met de kunstenaar maken ze een kritische en positieve keuze om meer te weten te komen over elementen in het lokale erfgoed die de inspiratie vormen voor een nieuwe creatie gedragen door de groep. Benieuwd naar de ervaringen van de studenten en leerkracht Jolien? Op Cultuurkuur kan je het praktijkvoorbeeld 'Kappers met erfgoed' nalezen.

Kiespijn is een artistiek traject dat ook in andere regio’s in Vlaanderen werd georganiseerd. Het project is een samenwerking van de erfgoedcellen, FARO en MUSE-Belgium in aanloop van Erfgoeddag 2018. Het project in Kortrijk werd gefinancierd met een dynamo3 projectsubsidie van CANON Cultuurcel en door zuidwest. #KIESPIJN is bovenal een project van Thomas, Chelsey, Tatyana, Demi, Aurélie, Sayana, Camille, Charissa, Kailee, Anouk, Anouk, Celine, Nienke, Julie, Emilia, Elodie en Jolien.

Overzicht