Digit All Tegoare (2022-2023) focust op zes historische museale collecties van uitzonderlijke archeologische sleutelsites uit West-Vlaanderen, opgegraven in de jaren 1950-90. Hoofddoel betreft hun volledige gestandaardiseerde digitale registratie. Dit voorkomt (verder) informatieverlies en maakt ze doorzoekbaar voor zowel fundamenteel als innovatief toekomstig onderzoek en/of voor hedendaagse publiekswerking. De resultaten worden online toegankelijk via Erfgoedinzicht en Wikimedia. 

De aangepakte collecties zijn:

  • Kemmelberg
  • Kooigembos
  • Duinenabdij-aardewerk
  • Damme-aardewerk
  • Kerkhove-Kouter
  • Ieper-Termote

Digit All Tegoare wordt door de Vlaamse overheid gefinancierd binnen het kader van Cultureel Erfgoed: projectsubsidie inhaalbeweging digitale collectiedata.

Met het project Digit All tegoare werken de partners in 2022 en 2023 aan de registratie van zes museale archeologische collecties in Zuid-West-Vlaanderen. Deze collecties worden bewaard op vier locaties: Erfgoeddepot DEPOTYZE (Ieper), Trezoor (Kortrijk), RAMS (Avelgem) en Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde).

De digitale registraties gebeuren door een team van jobstudenten, stagestudenten en vrijwilligers, gecoördineerd door een projectmedewerker en aangestuurd door de collectiehouders en medewerkers van de betrokken partners: Zuidwest, Abdijmuseum Ten Duinen, CO7, erfgoeddepot Trezoor, gemeente Heuvelland, Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen en Yper Museum. Deze registratie van historische archeologische collecties gaat hand in hand met het systematisch herverpakken volgens de gangbare standaarden. Tijdens de registratie worden alle archeologische stukken gedefinieerd volgens de meest recente thesauri en typologische standaarden.

Overzicht