De Barakken, gelegen in het zuiden van de grensstad Menen, is een bijzondere, levendige en volkse wijk, letterlijk ingesloten tussen de Leie en de grens met Frankrijk. Het is ook een wijk met heel wat uitdagingen. Zo telt de wijk een kleine 3.000 inwoners, zijn er meer dan 50 verschillende nationaliteiten en kent ze een grote concentratie aan kwetsbare groepen. Tegelijk is de wijk in volle ruimtelijke transitie, o.m. door de geplande Leiewerken, in kader van het internationale Seine-Scheldeproject. Heel wat partners slaan de handen in elkaar voor een sociaal-artistiek verhalenproject in de wijk.

Als de Leiebrug oren en ogen had

In 2017 liep het verhaalproject 'Als de Leiebrug oren en ogen had' in de Barakken. De titel verwijst naar de vele, schijnbaar verloren gegane, verhalen die er over de Barakken te vertellen zijn. Verhalen die vaak enkel bewaard lijken in het ijzeren geheugen van de Leiebrug. Verhalen werden verameld en in beeld gebracht met workshops straatfotografie (Door het diafragma: De barakken, Vertel een verhaal met foto's), een tekenproject met kinderen (Mocht de brug oren hebben), het fotoproject van fotograaf Karal Waignein (Colored emotions) en door woordkunstenares Tine Moniek. De gesprokkelde verhalen werden tijdens een publieksmoment op 28 oktober 2017 teruggegeven aan de Barakken.

Kom meer te weten of barakfutur

Permanente geheugen van de Barakken

In 2018 werd met 'het permanente geheugen van de Barakken' een volgende stap gezet in het project. Wie zijn de Barakkenaars en waar komen ze vandaan? Wat is hun herkomst, welke gebruiken en ideeën brachten ze mee? De vele grote ‘petites histoires’ van elke individuele bewoner werden door schrijver-regisseur Frederik Dehaudt verzameld tijdens zijn wekelijkse trektocht door de Barakken. Gevonden verhalen werden aan geïnteresseerden en inwoners verteld tijdens tweekelijkse buurtgesprekken bij het El-Greco collectief en kregen een plekje in de Krant van West-Vlaanderen. Inwoners werden gevraagd een 'persoonlijke gift' - een eigen stukje erfgoed - aan het geheugen toe te voegen. Zo wordt de rijkdom aan verhalen en erfgoed, stap voor stap, in kaart gebracht.

Museum-voor-één-dag van de Barakken

Op Erfgoeddag werden alle Barakkenaars uitgenodigd voor het museum-voor-één-dag. Het museum - bij de start leeg - werd gevuld met objecten van de Barakkenaars. Welke foto, welk voorwerp van zichzelf zouden ze kiezen om de collectie van het Museum te vullen? Een foto of voorwerp dat iets zegt over zichzelf, over hun passie en dromen, over het wonen in de Barakken, over de geschiedenis én de toekomst van de Barakken. Om 18u werd het museum feestelijk geopend. Erfgoeddag vormde zowel de vernissage als de finissage.

BarakFutur is een initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Vormingplus MZW, in samenwerking met de bewonersgroep De Barakkenaars, Centrum voor Stedelijke Acupunctuur en het El Greco collectief, erfgoed zuidwest, CC De Steiger, de Stads(diensten) Menen, en diverse andere partners die actief zijn binnen de stad Menen.

Volg het project op de BarakFutur-Blog

Overzicht