Waar

Rijtstraat 4
8581 Avelgem

Contactadres - maatschappelijke zetel/secretariaat
Jozef Goderis
Bergeikenstraat 48
8800 Roeselare
051 22 27 20

V.O.B.o.W is een provinciale vereniging die door waakzaamheid, noodopgravingen en systematisch bodemonderzoek de oudheidkundige waarden in West-Vlaanderen wil redden. De vereniging publiceert haar onderzoeksresultaten en geeft onderzoeksprojecten in en/of over West-Vlaanderen de kans resultaten te publiceren. Dit zowel via de West-Vlaamse Archeokrant (WAK), de West-Vlaamse Archaeologica (WA), als via themagebonden publicaties. V.O.B.o.W beheert wetenschappelijk gedocumenteerde archeologische collecties van talloze opgravingsprojecten uit het verleden en stelt delen hiervan tentoon in het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei. De vereniging onderhoudt contacten met groeperingen, instellingen en openbare diensten binnen het betreffende veld, met het oog op een gecoördineerde wetenschappelijke samenwerking. Jaarlijks organiseert V.O.B.o.w. een prgramma met excursies, lezingen en tentoonstellingen.

Overzicht