Waar

Overleiestraat 47
8500 Kortrijk

Theater Antigone maakt vanuit zijn eigen zaal annex het Wijkcentrum Overleie, binnen zijn sociaal artistieke werking, theatervoorstellingen in samenwerking met verschillende sociale organisaties, amateurgezelschappen maar ook individuelen. Naast de creaties die voortvloeien uit haar sociaal artistieke werking is Antigone een theaterproductiehuis dat sterk gericht is op het begeleiden van jong talent en waarin regisseurs en spelers maximale ontplooiings- en speelkansen krijgen. Het gezelschap produceert een drietal voorstellingen per seizoen waarmee Vlaanderen uitgebreid bespeeld wordt.

Overzicht