Waar

Het Rode Paard 19
8510 Kortrijk

Het Stijn Streuvelsgenootschap heeft tot doel de studie van de persoon en het werk van Stijn Streuvels te bevorderen. Tevens wil het genootschap een systematisch en volwaardig opgezette Streuvelsstudie stimuleren en coördineren. Het genootschap organiseert lezingen en symposia waarin verslag wordt gedaan van de vorderingen van de Streuvelsstudie. De neerslag hiervan en van het andere Streuvelsonderzoek verschijnt elk jaar in een jaarboek waarin ook een kroniek en een bibliografie de actualiteit van de evenementen en van wat over Streuvels verschijnt, op de voet volgen.

Overzicht