Het stadsarchief van Menen is verantwoordelijk voor de bewaring en ontsluiting van het historisch en administratief archief van Menen en de deelgemeenten Lauwe en Rekkem. Onder andere de akten van de burgerlijke stand (1800-1900) en parochieregisters (1600-1800) worden er bewaard. Het archief is online ontsloten via Probat. De archiefstukken zijn tijdens de openingsuren van het stadsarchief te raadplegen in de leeszaal.

Overzicht