Waar

Rijtstraat 4
8581 Avelgem

Het Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde (RAMS) ligt aan de rand van de romeinse archeologische site van Kerkhove-Kouter, een groot wegstation dat onder de controle stond van de Romeinse staat. Met vele honderden archeologische objecten brengt het RAMS een verhaal over de mensen die sinds de steentijden in de Scheldevallei woonden. Vandaag ligt het museum in de stille natuur, millennia geleden lag het op een belangrijke kruispunt van water- en landwegen. Onder het museum herbergt het RAMS ook een archeologisch depot; met collecties van een dertigtal verschillende sites. Ze zijn eigendom van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen (V.O.B.o.W.) en zijn afkomstig vanuit de volledige provincie. Het RAMS is vrij te bezoeken elke tweede zondag van de maand, of na afspraak.

Overzicht