Waar

Rijtstraat 4
8581 Avelgem

Het Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde (RAMS) is gelegen aan de Scheldemeersen te Waarmaarde, gemeente Avelgem. Op deze plaats bevonden zich vroeger al prehistorische, Romeinse en Merovingische nederzettingen. Het RAMS herbergt de grootste collectie archeologische vondsten uit het West-Vlaamse deel van de Scheldevallei. Het focust op objecten die dateren uit het Steentijden, over de Romeinen tot de tijd van de Merovingers.

Overzicht