Waar

Kapucijnenstraat 10
8500 Kortrijk

Passerelle vzw, als platform voor jonge dans, creëert op het BUDA-eiland in Kortrijk of op specifieke locaties, vooral vanuit een educatieve en doelgroepgerichte aanpak. De organisatie laat kinderen en jongeren met of zonder danservaring proeven van, verdiepen in of verrassen door hedendaagse dans.

Ze ontplooit talenten bij kinderen, jongeren, coaches, organisaties en hun omgeving en brengt hen in beweging. Het accent ligt daarbij steeds op dansbeleving en mede-eigenaarschap van de deelnemers, onder het motto: wat je kan voelen kan je ook uitdragen. Samen met de choreograaf gaan ze een inspirerende en scheppende dialoog aan. De jeugd verwerft zo artistieke en generieke competenties waardoor ze sterker in haar schoenen staat. Wendbaar en weerbaar.

Overzicht